top of page

privacy policy

Www.paulahendriksen.com respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website, relaties en van haar (potentiële) klanten. Www.paulahendriksen.com stelt het vertrouwen en de veiligheid van je persoonsgegevens voorop en wij gaan uiterst zorgvuldig met je persoonsgegevens om. We informeren je in deze privacyverklaring over hoe wij omgaat met jouw persoonsgegevens.

 

Contact

Wanneer je vragen hebt of meer wil weten over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

 

Contactgegevens

Paula Hendriksen

E-mail: websitepaulah@gmail.com

KVK: 77401859

 

Persoonsgegevens
Wat verzamelen we

Persoonsgegevens zijn ieder gegeven dat een natuurlijk persoon kan gebruiken om zich te identificeren (direct of indirect). Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens gaat via ontvangst en opslaan, tot aan het aanpassen, doorsturen en verwijderen hiervan. Denk hierbij aan de volgende gegevens: 

 • basisinformatie zoals: voor- en achternaam, leeftijd, bedrijfsinformatie

 • contactgegevens zoals: e-mail adres, telefoon nummer, woon- of bedrijfsadres

 • financial informatie zoals: bankrekeningnummer

 • technische gegevens zoals: IP adres, device waarmee je de website bezoekt

 • persoonsgegevens die via het contact formulier worden ingevuld of aangeleverd

 • alle overige persoonsgegevens die wij verkrijgen, aangeleverd krijgen over jou of die je zelf aanlevert voor de hieronder genoemde doelen 

 

Waarom verzamelen we deze persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door ons om een zo goed mogelijke service te kunnen bieden en daarnaast om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Je gegevens worden alleen voor het doel waarmee ze zijn verzameld gebruikt, tenzij expliciet toestemming geeft voor het gebruik voor andere doelen. Voor het verwerken van je persoonsgegevens kun je denken aan de volgende specifieke doeleinden: 

 • het leveren van service en diensten;

 • om in contact te komen;

 • wet- en regelgeving na te leven;

 • het verbeteren en analyseren van de website en de dienstverlening;

 • het declareren en factureren van onze diensten;

 • voor het versturen van informatie op basis van jouw toestemming. 

 

Gronden waarop persoonsgegevens worden verwerkt

Alleen wanneer er een wettelijke grondslag bestaat mogen jouw persoonsgegevens worden verwekt en verzameld, dit wordt bepaald door de privacywetgeving. Deze verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende, uit de AVG komende, rechtsgronden: 

 • de uitvoering van onze overeenkomst en samenwerking;

 • de uitvoering van een wettelijke verplichting;

 • op basis van toestemming;

 • vanwege een belang wat wordt gerechtvaardigd.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden niet langer dan nodig bewaard voor het doel waarvoor deze zijn verzameld en opgeslagen. Wanneer er sprake is van wettelijke bewaartermijn of bewaarplicht dan houden wij deze termijnen aan, dit op grond van de beroeps- en gedragsregels. 

paulahendriksen.com wordt gehost via www.wix.com. Wix faciliteert een online platform waar wij onze producten en diensten kunnen weergeven en verkopen. Je data kan worden opgeslagen in wix.com haar database, opslag en andere algemene wix.com applicaties. Zij slaan jouw gegevens op in een veilig server achter een firewall. 

Alle directe betalingen die worden gedaan via de website worden via een veilige betaalmethode tot stand gebracht. Hiervoor worden de standaard PCI-DSS reglementen gebruikt, zij zorgen voor een veilige afhandeling van credit-card informatie. 

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden bij ons goed beveiligd. De nodige technische en organisatorische maatregelen worden genomen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste publicatie/openbaarmaking of wijzigingen die ongeoorloofd worden gemaakt tegen te gaan.

 

Wijzigingen van privacy verklaring

De privacy verklaring waar gebruik van wordt gemaakt op paulahendriksen.com veranderen en/of worden aangepast. Daarom wordt aangeraden deze met enige regelmaat te raadplegen. Wanneer grote aanpassingen worden gedaan in de privacy verklaring zullen we je hier van op de hoogte stellen. Wanneer wij jouw persoonsgegevens voor een ander doeleind willen gebruiken dan zullen we hier toestemming voor vragen en/of je hier over informeren. 

 

Verzamelen van persoonsgegevens via het contactformulier

Op basis van jouw toestemming verzamelen wij de volgende gegevens: voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij bewaren deze informatie tot wij de juiste dienst hebben verleend, dit wordt gebaseerd op de vragen die worden gesteld of de opmerking die wordt gemaakt door jou via het contactformulier. 

 

Delen van gegevens met andere bedrijven, organisaties of instellingen

paulahendriksen.com zal alleen jouw persoonsgegevens delen met anderen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Dat kan onder meer in onderstaande situaties zijn: 

 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

 • om onze diensten te kunnen verlenen, bijvoorbeeld om organisaties die in opdracht van Paula Hendriksen werken aan ondersteuning van het bedrijf

 • externe leveranciers die wij gebruiken om bepaalde verwerkingen te laten doen, zoals beschreven in deze privacy verklaring. 

Derden waar aan wij jouw persoonsgegevens verstrekken dienen zelf ook verantwoordelijkheid te nemen voor het beschermen van jouw gegevens, en voor de naleving van AVG. Deze privacyverklaring geld enkel voor de website van Paula Hendriksen. 

 

Rechten als betrokkene

Volgens de AVG heb jij als betrokkene verschillende rechten rondom inzake van de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • recht op inzage en correctie van persoonsgegevens

 • recht van verwijdering van persoonsgegevens

 • recht op beperking van verwerking van de persoonsgegevens

 • recht van bezwaar 

 • recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

Wanneer je van een van bovenstaande punten gebruik wil maken dan mag je contact opnemen met ons via het contact formulier of mailen naar websitepaulah@gmail.com. wanneer je een klacht heb mag je ook contact met ons opnemen of via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit persoonsgegevens/tip-ons terecht. 

Website Cookies

Op paulahendriksen.com wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze cookies worden opgeslagen in kleine tekstbestanden op uw device. Deze cookies slaan bijvoorbeeld uw voorkeuren en instellingen op, maar wordt ook gebruikt om te zien dat u de website (opnieuw) bezoekt. Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw webbrowser. Wij maken gebruik van de volgende cookies op onze website:

Google Analytics

Doormiddel van de cookies van Google Analytics meten en analyseren wij het gebruik van onze website.

Wij hebben de instellingen en het gebruik van Google Analytics overeenkomstig de ‘Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics’ (d.d. 15 augustus 2018) van de Autoriteit Persoonsgegevens beperkt tot een minimum. Wij hebben voor het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. In aanvulling hierop maken wij gebruik van Anonymize IP. Dit betekent dat voorafgaand aan de verzending van het IP-adres aan Google het laatste octet van het IP-adres wordt gepseudonimiseerd. Tot delen wij gegevens met Google en maken wij gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google-Analytics cookies. Wil je ondanks alle genomen maatregelen nog steeds niet dat we jouw acties anoniem volgen, dan bestaat er een opt out mogelijkheid. Google biedt deze optie via: 

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl

 

Google Tag Manager

Op deze website wordt gebruikt gemaakt van de Google Tag Manager. Door deze cookie wordt het mogelijk gemaakt om tags te beheren op de website. Dit zorgt er voor dat bepaalde tags worden geactiveerd of niet, Google Tag Manager registreert zelf geen persoonsgegevens. In de privacy verklaring van Google kunt je meer informatie vinden over deze cookies. 

 

Facebook pixel

Op onze website wordt gebruik gemaakt van de Facebook Pixel. Met behulp van de data van de Facebook Pixel krijgen wij inzicht in het gedrag van onze bezoekers op de gebiste en kunnen we de effectiviteit rondom advertenties meten. Facebook dienen zich te houden aan regelgeving rondom de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekend dat er sprake is van een passend beschermingsniveau bij de verwerking van eventuele persoonsgegevens. In de privacy verklaring van Facebook kunt je meer informatie vinden over deze cookies. 

 

Social media cookies

Via onze website is er een mogelijkheid om naar Instagram en andere social media te gaan door middel van verschillende knoppen. Wanneer je via een dergelijke knop naar een ander social media platform gaat is het mogelijk dat deze platforms cookies van jou verzamelen of worden geplaatst.  In de privacy verklaring van deze diverse social media platforms kunt je meer informatie vinden over deze cookies. 

bottom of page